ติดต่อเรา / ไฟล์เสีย/ โฆษณา อื่นๆ
Facebook : Babie-Anime
Twitter & X : Babie-Anime
Discord : babieanime
Gmile : babieanime151a9i@gmail.com